2013.1.1.

A természeti környezet hatása a településállományra a Bánátban


Pozsár Vilmos

Absztrakt

A Bánát településföldrajzi folyamatainak feltárása nem mondható a hazai vizsgálatok központi témájának, a kérdés tanulmányozása ezért hiánypótló. A megismert folyamatok és fejlődési törvényszerűségek a Bánátban végzett eddigi igen gazdag és sokirányú hazai társadalomföldrajzi kutatásokat tematikailag teljesebbé teszik. A hazai földrajzi kutatásokban figyelemre méltó a település és környezete közötti kapcsolatok elemzése. Ez a tanulmány e kapcsolatok sokszínűségének feltárását határainkon kívüli területekre terjeszti ki.

 

Teljes cikk

DOI:

    -

Online megjelenés dátuma:

    2013

Szerzői hovatartozás:

    PTE TTK Földrajzi Intézet