Címlap

Lektorált tudományos folyóirat, kiadja a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete. Fő célja a természetföldrajzi kutatások bemutatása, mely széles kitekintésben támogatja azon fiatal kutatók és posztdoktorok munkáinak közlését, akik új tudományos eredményekkel erősítik a hazai geomorfológiai, tájföldrajzi, komplex természet- és társadalomföldrajzi, hidrológiai, klimatológiai, kartográfiai és geoinformatikai ismeretek bővülését. A folyóirat évente két alkalommal közöl tudományos cikkeket, rövid közleményeket, könyvismertetőket és beszámolókat fontosabb eseményekről. A magyar nyelvű kiadvány a Természetföldrajzi Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből nevet viseli. Szerkesztő Bizottsága Magyarország szinte valamennyi földrajzi műhelyéből segíti a szakfolyóirat magas színvonalú rendszeres megjelenését.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy folyóiratunk átmenetileg nem jelentet meg újabb számot.

Subscribe to Természetföldrajzi Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből RSS