Lektorálási folyamat

A folyóirat Tanulmányok és Közlemények rovatában megjelenő valamennyi kézirat anonim lektorálási folyamaton megy keresztül. A kéziratot először a főszerkesztő nézi át, és amennyiben az megfelel a folyóirat elvárásainak, továbbítja a két lektornak (akik közül legalább az egyik külső szakértő, vagyis nem tagja a szerkesztőségnek). A lektori vélemények alapján a szerkesztők döntenek a tanulmány változatlan formában való megjelentetéséről, az átdolgozásra való felkérésről vagy a kézirat elutasításáról. A többi rovatba (Krónika, Könyvismertetés) szánt kéziratokat a rovatért felelős szerkesztők értékelik.
Valamennyi rovatban az elfogadott kéziratokat a technikai szerkesztő javítja. A betördelt kéziratokat megjelenés előtt utolsó korrektúrára elküldjük a szerzőknek.