Szerzőknek

Formai követelmények

Kérjük, hogy a szerzők nevük alatt tüntessék fel e-mail címüket, státuszukat/beosztásukat és intézményük nevét. Továbbá jelöljék meg egyértelműen a levelező szerzőt, ha több szerzős a cikk.

 

Szöveg

A/4 oldalméret, 2,54 cm margóval (MS Word alapbeállítás)

Times New Roman 11-es betűméret

Szimpla sorköz, balra zárt szöveg. Elválasztást ne használjanak a szöveg tördelésére.

A tanulmányt e-mailben formázás nélkül kérjük beküldeni. A beküldött fájl mérete lehetőleg ne legyen nagyobb 10 MB-nál és formátuma MS Word dokumentum legyen.

 

Az anyag terjedelme:

•  Tanulmány - maximum 5000 szó (irodalomjegyzék nélkül)

•  Könyvismertetés - maximum 1000 szó

•  Krónika - maximum 800 szó

 

A tanulmányok szerkezete igazodjon a következőhöz:

Absztrakt

Bevezetés

Célkitűzés

Módszerek

Eredmények

Összegzés

Felhasznált irodalom

 

A tanulmányhoz maximum 300 szavas magyar nyelvű absztraktot szükséges mellékelni. Az absztrakt utaljon a tudományos problémára, az elvégzett vizsgálatok keretére, hátterére. Tartalmazza a vizsgálat kulcskérdését és a felhasznált módszer nagyon rövid leírását és természetesen az elért legfontosabb eredményt/eredményeket. Végül egy rövid (egy-két mondat) következtetésben összegezze a tanulmány megállapításait.

Maximum 6 kulcsszó használható melyből három utaljon a kutatási témára/problémára, a vizsgálati módszerre és a vizsgálat területére/helyszínére. A maradék három szabadon felhasználható.

Kérjük, hogy a szövegben lábjegyzetet ne, végjegyzetet csak indokolt esetben alkalmazzanak!

A tanulmányokban 3 fokozatú címrendszer (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím) használható.

 

Szakirodalmi hivatkozások és irodalomjegyzék

A hivatkozásokat a nemzetközileg széleskörben használt APA stílusban kérjük elkészíteni és használni következetesen az összes hivatkozásnál és az irodalomjegyzékben is. Erősen javasolt hivatkozáskezelő szoftver alkalmazása (pl. EndNote). Az APA stílus teljes leírását az előbbi linken érik el: http://www.apastyle.org/, továbbá nagyon jól használható az alábbi két weblap is:

https://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa

http://old.citationmachine.net/index2.php?reqstyleid=2&newstyle=2&stylebox=2

 

Ábrák, képek, táblázatok és képletek

Az ábrákra, képekre és táblázatokra a szövegben feltétlenül szerepeljen utalás, hivatkozás (zárójelben, dőlt betűvel szedve). Az ábrát, képet és táblázatot a tanulmányban a kívánt/megfelelő helyre kérjük beilleszteni, de külön fájlként, egyértelmű fájlnévvel (úm. 1_abra.tif, 2_kep.png) is kérjük megküldeni. Az elektronikus megjelenésnek köszönhetően színes ábrákat, képeket is lehetőségünk van közölni. A képek/fényképek is ábraként kerülnek beillesztésre és számozásra, valamint hivatkozásra is.

 

Ábrák

Legfontosabb kritérium, hogy az ábrák felbontása/megjelenése a képernyőn való közlés után is megfelelő legyen!

Az ábrák felbontása minimum 300 dpi, lehetőleg TIFF vagy PNG formátumban. Az ábrák, képek szélessége ne haladja meg a 18,3 cm-t.

Az ábrák címe az ábrák alatt szerepeljen. Az ábrafelirat (Times New Roman 10-es) harmonizáljon a szöveggel, az ábrákon csak a legszükségesebb feliratok (földrajzi nevek, méretek, a jelmagyarázat sorszámai, betűjelzései) szerepeljenek, minden egyéb információ (cím, a sorszámok, betűjelzések magyarázata stb.) az ábraaláírásba kerül. Az ábrákon szereplő feliratoknál kérjük egységesen a Times New Roman betűtípust alkalmazni, lehetőleg 10-es betűmérettel.

Az álló formátumú ábrák szélessége 1 hasáb (8,8 cm), fekvő formátumú ábra 2 hasáb (18,3 cm) méretű legyen, tartalmukat, megjelenésüket ezekhez a méretekhez kell optimalizálni. Az ábrákon az alkalmazott koordináta-rendszerek stílusa, beosztásai, mértékegységei egységesek legyenek.

A fotók is ábraként szerepeljenek. A fotókat kérjük megfelelő felbontásban (min. 800x600 pixel), JPEG vagy TIFF formátumban beküldeni.

 

Táblázatok

A táblázatokat szerkesztés nélkül, egyszerű rácsos stílusban a szövegbe illesztve, 10-es betűmérettel kérjük elkészíteni, Word (doc) formátumban várjuk szerzőinktől. Szélessége maximum 2 hasáb (18,3 cm). A táblázat címe a táblázat felett szerepeljen.

 

Képletek

A képleteket kérjük képletszerkesztővel elkészíteni, számozással ellátni, melyekre a hivatkozást a szövegben szükséges feltüntetni.

 

Lektorálási folyamat

A folyóirat Tanulmányok és Közlemények rovatában megjelenő valamennyi kézirat anonim lektorálási folyamaton megy keresztül. A kéziratot először a főszerkesztő nézi át, és amennyiben az megfelel a folyóirat elvárásainak, továbbítja a két lektornak (akik közül legalább az egyik külső szakértő, vagyis nem tagja a szerkesztőségnek). A lektori vélemények alapján a szerkesztők döntenek a tanulmány változatlan formában való megjelentetéséről, az átdolgozásra való felkérésről vagy a kézirat elutasításáról.
A többi rovatba (Krónika, Könyvismertetés) szánt kéziratokat a rovatért felelős szerkesztők értékelik.
Valamennyi rovatban az elfogadott kéziratokat a technikai szerkesztő javítja. A betördelt kéziratokat megjelenés előtt utolsó korrektúrára elküldjük a szerzőknek.

 

A kéziratokat az alábbi elérhetőségre várjuk:

e-mail: tfk@gamma.ttk.pte.hu