A folyóirat bemutatása

Lektorált, évente 2 alkalommal megjelenő tudományos folyóirat, kiadja a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete.

A folyóirat elődjét, a "KÖZLEMÉNYEK a Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről" sorozatot Dr. Lovász György indította el 1995-ben abból a célból, hogy fórumot biztosítson - első sorban, de nem kizárólagosan - a PTE Földrajzi Intézet kutatóinak eredményeik közzétételére. 1995-től papír alapon jelentek meg a füzetek, de az új idők kihívásainak eleget téve 2011-től már csak elektronikus, Internetről szabadon letölthető formában adjuk közre a tanulmányokat. A korábbi számok digitalizálását folyamatosan végezzük, rövidesen a teljes sorozat olvashatóvá válik ilyen formában is. A KÖZLEMÉNYEK sorozatban természetföldrajzi, illetve az azzal rokon tudományterülettel foglalkozó, önálló kutatási eredményeket bemutató írásokat közöltünk.
A megújult folyóirat fő célja a természetföldrajzi kutatások bemutatása, mely széles kitekintésben támogatja azon fiatal kutatók és posztdoktorok munkáinak közlését, akik új tudományos eredményekkel erősítik a hazai geomorfológiai, tájföldrajzi, komplex természet- és társadalomföldrajzi, hidrológiai, klimatológiai, kartográfiai és geoinformatikai ismeretek bővülését. A folyóirat tudományos cikkeket, rövid közleményeket, könyvismertetőket és beszámolókat közöl fontosabb eseményekről. A magyar nyelvű kiadvány a Természetföldrajzi Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből nevet viseli. Szerkesztő Bizottsága Magyarország szinte valamennyi földrajzi műhelyéből segíti a szakfolyóirat magas színvonalú rendszeres megjelenését.