2014.2.3

Társadalom-földrajzi vizsgálatok a berlini magyarság körében


Jakab Zsuzsanna1 – Módos Krisztián1

 

A tanulmányi kirándulásunk középpontjában a berlini migráns magyarok életmódja állt, melynek sokoldalú vizsgálatára a lehetőség biztosított volt, ugyanis kutatócsoportunk tagjai geográfiai, germanisztikai, történelmi és település-mérnöki képzésben vettek és vesznek részt. A tanulmányutat 2014. március 17. és 22. között bonyolítottuk le Kiss Ferenc Imre, Rajczi Szabolcs, Zsobrák Kitti részvételével és Dr. Pirisi Gábor kísérő tanár vezetésével.
Első fontos vizsgálódási pontunk a Németországba, azon belül főleg Berlinbe irányuló magyar migráció történetisége volt, fókuszálva az előző évszázad eseményeire. Főbb kérdéskörünk közé tartozott, hogy mely tényezők játszottak szerepet a kivándorlás hátterében illetve mik voltak a legfőbb kiváltó események, valamint a hazájukat elhagyók miért pont a szövetségi fővárost, Berlint választották új életük lakhelyéül.
A tanulmányút keretében a Németországban letelepedett, illetve ott tartózkodó magyar anyanyelvű polgárok kiemelkedő számára való tekintettel – képzésünkhöz kapcsolódóan – többek között munkaerőpiaci, oktatási és nyelvelsajátítási, térhasználati kérdéseket állítottunk kutatásunk középpontjába.

 

Teljes cikk

DOI:

    10.17799/2014.2.27

Online megjelenés dátuma:

    2014

Szerzői hovatartozás:

    1 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet