2013.1.2.

A település és a domborzat viszonyának geoinformatikai alapú vizsgálata Bátán


Józsa Edina

Absztrakt

A domborzat, mint természeti tényező szerepe a települések fejlődésében régóta kutatott téma a természet- és társadalomföldrajz érintkezési területén. Báta környékét is több ilyen vizsgálatba vonták már be, melyek azonban inkább a tágabb környékre vonatkozó áttekintő kutatások voltak. Ezekkel szemben a választott kisebb téregységre fókuszálva pontosabb, részletesebb elemzés volt elvégezhető, amely a geoinformatikai alapú értékelésekkel újabb vizuális és numerikus eredményeket szolgáltatott a kérdéskörben. A domborzat le - képezésére létrehozott digitális domborzatmodell, valamint a település alaprajzának és a Duna medrének vál - tozását bemutató térképsorozat segítségével a településfejlődés és a domborzat kapcsolatára sikerült rávilágítani. A történelmi változások és a térség domborzati viszonyainak vizsgálata feltárta, hogy a település életében milyen pozitív hatások és milyen kezelendő problémák következtek a felszín sajátosságaiból.

 

Teljes cikk

DOI:

    -

Online megjelenés dátuma:

    2013

Szerzői hovatartozás:

    PTE TTK Földrajzi Intézet