2012.1.1.

Főszerkesztői köszöntő


 

Tisztelt Olvasó! Lectori Salutem!

 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete és annak elődje, a Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke már több mint fél évszázada folytat felsőfokú oktatási és kutatási tevékenységet. Nagy elődeink, többek között Prinz Gyula, Szabó Pál Zoltán a DélDunántúl felsőoktatási központjában a folyamatosan születő tudományos publikációikkal is öregbítették a földrajz hírnevét, melyek témája gyakran a földtudományok kutatói által sokszor vizsgált és igen változatos Mecsekhegység volt. A helyi uránércés feketekőszénbányászat ontotta az adatokat, mely generálta az újabb kutatásokat, és az eredmények közlését.

A rendszerváltozást követően a pécsi felsőoktatási központok egyesülésével létre jött a Pécsi Tudományegyetem, ahol a Természettudományi Kar kebelében Tóth József vezetésével megalakult a Földrajzi Intézet. A Természetföldrajzi Tanszék vezetője, Lovász György a természetföldrajzi kutatások és publikációk erősítésére helyi kiadványt alapított 1995ben Közlemények címmel. A lektorált periodika kezdetben elsősorban a témakörben kutató helyi szakemberek megmérettetését szolgálta. Az évente 1–2 alkalommal megjelenő Közlemények később országos, sőt esetenként nemzetközi kutatások eredményeiből született cikkeket is közölt. A Közlemények legutolsó, 29. száma 2010ben jelent meg. 2011ben a kibővült Természetföldrajz és Geoinformatika Tanszék az alapító egyetértésével és támogatásával újjászervezte a kiadványt. Fő célja a természetföldrajzi kutatások bemutatása, mely széles kitekintésben támogatja azon fiatal kutatók és posztdoktorok munkáinak közlését, akik új tudományos eredményekkel erősítik a hazai geomorfológiai, tájföldrajzi, komplex természetés társadalomföldrajzi, hidrológiai, klimatológiai, kartográfiai és geoinformatikai ismeretek bővülését. A folyóirat évente két alkalommal közöl tudományos cikkeket, rövid közleményeket, könyvismertetőket és beszámolókat fontosabb eseményekről. A magyar nyelvű, angol absztrakttal ellátott kiadvány a Természetföldrajzi Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből nevet viseli. Szerkesztő Bizottsága Magyarország szinte valamennyi földrajzi műhelyéből segíti a szakfolyóirat magas színvonalú rendszeres megjelenését. A megújult kiadvány saját weboldallal rendelkezik. A tervek szerint a folyóiratot eleinte csak elektronikusan, majd a lehetőségek függvényében nyomtatott verzióban is eljuttatnánk az érdeklődő kutatóhelyek szakembereihez.

A régiúj sorozat első száma egyben tisztelgés neves elődünk, Prinz Professzor Úr előtt, akinek emlékülése alkalmából jelenik meg a Természetföldrajzi Közlemények induló száma. Legyünk büszkék elődeinkre, és kérem kollégáinkat és utódainkat, segítsék a természetföldrajzi kutatások magas szintű művelését és a kutatási eredmények megjelenését a PTE Földrajzi Intézetének Természetföldrajzi Közleményében.

Pécs, 2012. január 11.

 

                                                                  Tisztelettel:
                                                                                              Dr. Nagyváradi László
                                                                                                      főszerkesztő