2012.1.4.

Szaharai eredetű porviharok a Földközi-tenger térségében


Varga György

Absztrakt

Földünk legnagyobb porforrásterülete a Szahara, melynek térségéből évente több százmillió tonna ásványi por kerül a légtérbe. Ez a finomszemcsés anyag gyakran a Földközi-tenger felett figyelhető meg különböző méretű porcsóvák formájában. Jelen munka célja a műholdas mérési adatok alapján azonosított kisebb lehordási területek és a Földközi-tenger több régiójának porviharos idősora, jellemző szezonális eloszlása közti kapcsolatok elemzése. A vizsgálatokhoz a NASA TOMS Aeroszol Indexének napi adatmátrixaiból származtatott térképek és adatsorok, HessBrzowskyféle makroszinoptikus helyzetek idősorai, illetve a NOAA HYSPLIT modellel készült trajektória számítások kerültek felhasználásra.

 

Teljes cikk

DOI:

    -

Online megjelenés dátuma:

    2012

Szerzői hovatartozás:

    MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet