2012.2.1.

A vízitúrázás célterületeinek természeti szempontú értékelése


Donka Attila

Absztrakt

A turizmus elsődleges meghatározó tényezői a természeti adottságok, amelyek egy része vonzerőként közvetlen hatást is gyakorol a vendégek motivációjára. Az egyes tájak látványértéke mellett annak jellemzői is közrejátszanak az utazási döntések meghozatalában. A rendszerváltozást megelőzően a vízitúrázás, mint szabadidősport tevékenység széles tömegeket mozgatott meg. Egyesületi körben, önköltséges alapon szerveződtek a túrák, amelyek a természetjárás részét képezték. Nem volt turisztikai kapcsolatuk: nem vettek igénybe helyi szolgáltatásokat, önellátásra épültek. Azaz a szabadidősport révén érzékelhető volt ugyan a tevékenység társadalmi hasznossága, azonban az előnyök szélesebb körű kiaknázására csak a rendszerváltozást követően nyílt lehetőség. A rendszerváltozás után is megmaradt sportmozgalmi jelleg mellett sorra jelentek meg az üzleti alapon működő vállalkozások is. Az üzleti alapú túraszervezés hirtelen növekedése annak a következménye, hogy az egykori túrázók újra elkezdték keresni a korábbi vízparti romantikus hangulatot. Ez a spontán növekedés egyes desztinációkban fokozta a környezetterhelést, miközben más területeken mind a mai napig nem használják ki megfelelően a vízrajzhoz kapcsolódó természeti adottságokat. A tanulmányban bemutatásra kerülnek a jelenlegi vendégforgalomra irányuló vizsgálatok, illetve a hazai felszíni vizek jellemzőinek vízi-turisztikai szempontú komplex értékelése.

 

Teljes cikk

DOI:

    -

Online megjelenés dátuma:

    2012

Szerzői hovatartozás:

    SZIE Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar, Gyula