2015.1.3

Geomorfológiai tanulmányút Morvaországban – barlangoktól a bányákig


Józsa Edina1 – Tóth Gabriella2

 

A Pécsi Tudományegyetem geomorfológia iránt érdeklődő hallgatói immár második alkalommal vehettek részt Campus Hungary ösztöndíj keretében szervezett komplex terepgyakorlaton, melynek helyszíne ezúttal a természeti és kultúrtörténeti értékekben bővelkedő Morvaország, a Cseh-Morva-medence és -dombvidék volt. E terület sajátossága, hogy keverednek a domborzat alap morfológiai elemei, megtalálhatóak itt alföldek és medencék, dombságok és hegyvidékek. Ezt a morfológiai képet változtatta meg az ember és alakította ki a morva tájat, melyet több világörökségi helyszínnel is elismertek. Ennek a Kárpát-medencén kívüli vidéknek a megismerése hasznos volt a hallgatók számára, hiszen a hazai tájakat is kialakító legfőbb geomorfológiai folyamatok áttekinthetőek, párhuzamok és különbségek kereshetőek a magyar tájakkal, felszínformákkal. A csoportot fogadó intézmény a brnoi Masaryk Egyetem Földrajzi Tanszéke volt. A tanszék vezetője, Dr. Petr Dobrovolný felvilágosítást adott a képzési rendszerről, a hallgatók tanulmányi és kutatási lehetőségeiről, a geográfus diploma értékéről a cseh munkaerőpiacon, illetve a szak hallgatólétszám-csökkenésből eredő nehézségeiről. Emellett a hallgatók megismerkedhettek az ott zajló kutatásokkal, az alkalmazott módszerekkel és az elérhető eszközparkkal is. A tanszék kiemelkedő kutatási témái közé tartozik a természeti veszélyek és katasztrófák vizsgálata, a történeti klímaingadozás rekonstrukciója, karsztos és folyóvízi felszínformák geomorfológiai térképezése, illetve egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a dendro-geomorfológiai vizsgálatok is.

 

Teljes cikk

DOI:

    10.17799/2015.1.21

Online megjelenés dátuma:

    2015

Szerzői hovatartozás:

    1doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola
    2doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola