Nagy-Eged-hegy

2014.1.2.

Földtudományi tájértékek felvételezése a Nagy-Eged-hegy és a Kis-Eged-hegy területén


Molek Ádám József1 – Dobos Anna2

Absztrakt

Magyarországon 2009 óta folyik széleskörű, országos egyedi tájérték kataszterezés (TÉKA program), amely a védelem alatt nem álló kultúrtörténeti és tájképi egyedi tájértékek mellett a természeti (ezen belül a földtudományi) egyedi tájértékeket is számba veszi, és egységesített adatbázisban kezeli. Ezen értékek nyilvántartásba vétele fontos feladat, hiszen hazánk természeti és kultúrtörténeti örökségének szerves részét képezik, s nem kellő megelőzéssel és figyelemmel ezek az értékek elpusztulhatnak. Kutatómunkánk során a TÉKA adatbázis kiegészítéseként, Észak-Magyarországon, Egertől 2 km-re, a Nagy-Eged-hegy és a Kis-Eged-hegy területén végeztünk földtudományi egyedi tájérték felvételezést. Vizsgálataink kulcskérdése az volt, hogy mintaterületeinken hol találunk olyan tájértékeket, amelyek tudományos érdeklődésre tartanak számot, és hogyan mutathatjuk be ezeket a széles közönség számára. Mind a védett, mind a védelem alatt nem álló tájértékeket felvételeztük. Az országos védelem alatt álló barlangokat az Országos Barlangnyilvántartás alapján, míg a felvett egyedi tájértékeket az MSZ 20381/1999 és az MSZ 20381/2009 szabványok alapján vételeztük fel. A geológiai, talajtani és geomorfológiai egyedi tájértékeket egységes adatlap segítségével katasztereztük, amelyben a főbb topográfiai adatokat, a tájérték szabvány szerinti besorolását, főbb jellemzőit, állapotát, veszélyeztetettségét, tulajdonosát és kezelőjét, valamint a felvételező adatait tüntettük fel. Az adatlapokat fotódokumentáció és térképi dokumentáció egészítette ki. A kutatási területen összesen 14 tájértéket találtunk. Ezek közül négy ex lege védett barlangként, míg a többi tájérték egyedi tájértékként vételezhető fel. A földtudományi egyedi tájértékek között két földtani alapszelvényt, négy geológiai feltárást vagy kőzetkibukkanást, három geomorfológiai és egy talajtani egyedi tájértéket találtunk és írtunk le részletesen. A felvételezett tájértékeket egy természetismereti tanösvény keretében javasoljuk bemutatni az érdeklődők számára. A felvételezett egyedi tájértékeket megóvásuk és fennmaradásuk érdekében mindenképpen az országos jegyzékbe kívánjuk sorolni, s hosszútávon a védett területek kibővítését javasoljuk.

 

Teljes cikk

DOI:

    10.17799/2014.1.11

Online megjelenés dátuma:

    2014

Szerzői hovatartozás:

    1 Környezettan szakos BSc. hallgató, Eszterházy Károly Főiskola
    2 Főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék

Subscribe to RSS - Nagy-Eged-hegy