területhasználat

2014.1.3.

Cserszegtomaj területhasználatának vizsgálata geoinformatikai módszerekkel


Morva Tamás

Absztrakt

Munkámban a Keszthelyi-hegység hegylábfelszínén elhelyezkedő Cserszegtomaj nyugati részének területhasználati elemzését végeztem el. A területre a Keszthelyt körülölelő szőlőhegyek természetföldrajzi és tájhasználati sajátosságai jellemzőek. Ebben a dolgozatban a területhasználat változását mutatom be, történeti földrajzi és geoinformatikai módszerek felhasználásával. Egy jellegzetes 8 km2-es területet választottam ki, amit három időkeresztmetszetben vizsgáltam meg. A második katonai felmérés, az 1985–89-es topográfia térkép és a 2005-ben készült légifelvétel időben másfél évszázadot ölelnek fel. Egy hosszabb és egy rövidebb időszak elemzését teszik lehetővé, amelyek közül az utóbbi a rendszerváltás utáni gyors változásokat szemlélteti. A térképi adatok feldolgozása mellett összehasonlítottam ezeket az írott történeti forrásokkal. Magassági övezeteket jelöltem ki, majd megnéztem az egyes felszínborítottság típusok változásait a vizsgát terület egészén, illetve ezekben az övezetekben külön-külön. Összefüggéseket kerestem a történelmi, gazdasági és területhasználati jellemzők között. Megállapítottam, hogy a legalacsonyabb, legkisebb lejtésű részeket mind a mai napig szántóföldek borítják, bár ezek aránya csökkent a 19. század közepe óta. A közepes magasságú és meredekségű területeken eredetileg vegyes volt a felszínhasználat, de az utóbbi időben a szőlők és rétek erős csökkenése, valamint a beépített területek és kertek erős növekedése figyelhető meg itt. A vizsgált terület legstabilabb területhasználati formáját a legmagasabb térszíneket borító erdők adják.

 

Teljes cikk

DOI:

    10.17799/2014.1.27

Online megjelenés dátuma:

    2014

Szerzői hovatartozás:

    egyetemi hallgató, PTE TTK

Subscribe to RSS - területhasználat