Keleti-Mecsek

2013.2.2.

Esettanulmány a természetes vízfolyások felszínformálásáról: a Váraljai-árok északi forrásága a Mecsekben


Kalmár Péter1 – Fábián Szabolcs Ákos2 – Mateusz Sobucki3

Absztrakt

A Váraljai-patak északi forrásága egy középhegységi területen elhelyezkedő természetközeli vízfolyás, melyet morfometriai és -dinamikai szempontból vizsgáltunk. Az ilyen „felsőszakasz” jellegű vízfolyások vizsgálatára leginkább csak a Kárpát-medencén kívül volt példa, hazánkban a felhasznált módszer nem elterjedt. A módszertani háttér lehetőséget biztosított a forráság szakaszainak elkülönítésére és azok jellegének pontos megállapítására, a mederformák jellemzésére, összevetésére a földtani alappal és az esetleges antropogén hatásokkal. A terepi mérések és a GIS szoftverekkel végrehajtott elemzések szolgáltatták a kvalitatív és kvantitatív információkat. Az egyre gyakoribbá váló hirtelen és intenzív csapadékesemények miatt az eredmények kulcsfontosságúak a hegységi vízgyűjtők folyamatainak megismerésében. A kiválasztott vízfolyás eltérő szakaszjellegeinek, formáinak és a völgyfejlődés összefüggéseinek feltárásán kívül bebizonyosodott, hogy a vizsgálati módszer hazai viszonyokra is alkalmazható.

 

Teljes cikk

DOI:

    -

Online megjelenés dátuma:

    2013

Szerzői hovatartozás:

    1 geográfus hallgató, Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
    2 adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
    3 PhD-hallgató, Jagelló Egyetem Földrajz- és Tértudományi Intézet, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7.

Subscribe to RSS - Keleti-Mecsek