script

2014.2.1

Térinformatikai adatfeldolgozási és -elemzési eljárások automatizálása összehasonlító tájökológiai vizsgálatokhoz GRASS GIS segítségével


Kiss Kinga

Absztrakt

A Pécsi Tudományegyetemen közel 30 éve végeznek bagolyköpet vizsgálatokat, melynek legfontosabb célja a kisemlősfajok elterjedésének és mennyiségi viszonyainak vizsgálata. A kisemlősök alkalmas indikátorcsoport ahhoz, hogy a tájszerkezetben bekövetkező változásokat vizsgálni tudjuk a faj-gyakorisági viszonyaikban bekövetkező változások alapján. A hosszabb távú monitorozásból származó nagy mennyiségű adat tájökológiai megközelítésű vizsgálatához térinformatikai rendszerek alkalmazása szükséges. A munka legfontosabb célja egy olyan automatizált módszer kialakítása, mely alkalmas (1) tájszerkezet jellemzésére, (2) összehasonlítható adatokat szolgáltat, (3) mindezt automatizált módon teszi. A tanulmány további célja (4) annak bemutatása, hogy szabad térinformatikai eszközökkel elvégezhető a feladat. A probléma megoldására a GRASS GIS térinformatikai programot és a gnuplot függvényrajzoló programot alkalmazom és a módszer lépéseit bash shell és gnuplot scriptek segítségével automatizálom. A módszer regionális térléptékben vagy országon belül több földrajzi régió kisemlős adatainak tájökológiai megközelítésű összehasonlítására, továbbá a nemzetközi CEEPUS-program keretében együttműködő országok kisemlős adatainak összehasonlító elemzésére is alkalmas. A nemzetközi vizsgálatok feltétele az azonos mintavételi metodika alkalmazása, hogy az adatokat egységes adatbázisba tudjuk integrálni.

 

Teljes cikk

DOI:

    10.17799/2014.2.1

Online megjelenés dátuma:

    2014

Szerzői hovatartozás:

    Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Subscribe to RSS - script